Pembudayaan Integriti dalam Pentaksiran Pendidikan (Bag. 1)

0

Pengenalan

Profesion pendidik, guru atau pensyarah adalah satu profesion yang mulia. Dalam banyak-banyak budaya di planet bumi ini seorang pendidik atau guru sangat dihargai. Di dalam budaya Cina, sebagai contoh, seorang pendidik dihargai setanding dengan anugerah tersebut diberikan kepada ibu bapa (ayah dan ibu), setara dengan anugerah yang diberikan bagi raja atau pemerintah, malah ada kalanya anugerah diberikan kepada seseorang guru lebih tinggi daripada anugerah yang diberikan kepada bapa, ibu, dan raja.

Tugas utama guru ialah mengembangkan potensi murid secara berkesan maksimum melalui pembentangan mata pelajaran. Setiap subjek, di sebalik bahan yang disampaikan juga mempunyai nilai dan ciri tertentu mendasari bahan tersebut. Oleh itu, tugas guru selain membentangkan bahan guru juga bertanggungjawab mengembangkan watak dan sifat yang asas dalam mata pelajaran itu sendiri. Untuk menjalankan tugas mereka, oleh itu, guru mestilah mempunyai integriti yang diharapkan dapat menyokong pelaksanaan tugas mereka dalam pembelajaran.

Integriti guru merupakan tonggak utama dalam pentadbiran pendidikan pada setiap peringkat. Ini kerana integriti guru itu akan menentukan kejayaan sesebuah pendidikan. Guru diibaratkan nakhoda dalam pelayaran, juruterbang dalam penerbangan, dan pemandu dalam perjalanan. Oleh itu kejayaan pendidikan bergantung kepada sejauh mana integriti guru.
Peranan guru dalam pendidikan masih menjadi peneraju utama. Peranan guru tidak boleh digantikan oleh mana-mana media. Perkara ini kerana guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang merupakan tindakan operasi sesebuah pendidikan. Keseluruhan melaksanakan strategi, media, dan kaedah pembelajaran yang didorong oleh guru. Selain itu, dalam pembelajaran terdapat banyak unsur manusia seperti sikap, sistem nilai, perasaan, dan motivasi.
Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tugas guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, menilai pendidikan awal kanak-kanak, laluan pendidikan formal,pendidikan rendah, dan pendidikan menengah. Dapat melaksanakan tugas dan peranan seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk itu perlu adanya integriti tinggi seorang guru. Integriti yang tinggi adalah komitmen yang timbul dari dalam diri seseorang guru untuk menjalankan tugasnya dengan betul. Integriti guru tidak terserlah,tetapi mesti dibentuk dan dibina dengan kesedaran yang tinggi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *