Pembudayaan Integriti dalam Pendidikan (Bag. 2)

0

Definisi Integriti
Integriti berasal daripada perkataan Latin iaitu daripada perkataan “Integer” yang bermaksud lengkap atau keseluruhan. Jika ditafsirkan dari asal perkataan, maka perkataan integriti boleh ditafsirkan sebagai perniagaan yang lengkap dan lengkap berdasarkan kualiti, kejujuran, dan konsistensi watak seseorang. Mengikut Stanford Encyclopedia of Philosphy, integriti merujuk kepada tahap kejujuran seseorang, komitmen moral seseorang dan keinginan seseorang untuk buat sesuatu dengan betul.
Dalam bahasa Inggeris, kata integriti sepadan dengan kata “integrity”, yang bermaksud komprehensif, lengkap atau segala-galanya. Kamus Oxford mengaitkan maksud integriti dengan personaliti seseorang yang jujur dan utuh (Sukarna, 2016. Henry Claoud (2018) menyatakan bahawa integriti tidak terlepas daripada usaha untuk menjadi insan yang utuh dan bersepadu dalam setiap bahagian yang berlainan dalam diri, yang berfungsi dengan baik dan menjalankan fungsinya dengan sewajarnya. Ada juga yang mentafsirkan integriti sebagai kecemerlangan akhlak dan menyamakan integriti sebagai “identiti”.

Integriti juga ditakrifkan sebagai tindakan yang konsisten selaras dengan nilai dan kod etika yang dianuti. Dalam satu perkataan yang lain, integriti ditakrifkan sebagai “satu perkataan dengan perbuatan.” Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integriti didefinisikan sebagai keutuhan, kebulatan. Manakala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, perkataan “integriti” bermaksud kualiti, sifat atau keadaan yang menunjukkan perpaduan yang lengkap supaya mereka mempunyai potensi dan keupayaan untuk memancarkan kuasa; kejujuran.

Integriti adalah binaan psikologisecara dinamik berdasarkan keberfungsian personaliti, yang diurus dengan baik oleh fungsi kognitif dan afektif, yang disokong oleh kebolehan pasti untuk mewujudkan tingkah laku berpsepadu (Sri-Redjeki & Heriansyah, 2013). Integriti merujuk kepada kejujuran dan kebenaran (Robbins & Judge, 2013). Integriti adalah kuasa peribadi yang membentuk seseorang boleh dipercayai oleh pihak lain supaya individu itu akan dapat mencapainya matlamat yang telah ditetapkan dengan berkesan,dengan petunjuk yang jujur, bertanggungjawab bertanggungjawab, amanah, setia atau patuh kepada peraturan, dan memberi manfaat kepada orang lain (Sunengsih, 2015).

Integriti adalah asas untuk kepimpinan yang membolehkannya melaksanakan dan menghasilkan prestasi kepimpinan beretika (Gea, 2014). Integriti ialah perkara yang baik dan penting di dalam kehidupan organisasi (Audi & Murphy, 2006). Integriti mampu menjadikan seseorang individu mempunyai watak dan nilai asas sebagai benteng penyakit sosial, seperti rasuah, manipulasi, pakatan sulit dan nepotisme (Sri-Redjeki & Heridiansyah, 2013).

Keadaan berkelakuan dengan integriti dijangka muncul bukan hanya kerana tuntutan pekerjaan seseorang untuk integriti, tetapi kerana individu itu sangat memahami bahawa mempunyai integriti adalah sebahagian daripada proses untuk membina sesuatu yang lebih baik dalam keluarga, organisasi, atau negara (Sri-Redjeki & Heridiansyah, 2013). Orang yang berintegriti adalah seorang yang dianggap baik, teladan, boleh dipercayai, orang setia, jujur, jauh dari kepalsuan dan kepura-puraan berpura-pura, boleh dicontohi dalam pelbagai cara (Gea, 2014). Tingkah laku berintegriti termasuk jujur, konsisten antara perkataan dan tindakan, mematuhi peraturan dan etika organisasi, berpegang kepada komitmen dan prinsip yang dipercayai benar, bertanggungjawab tindakan, keputusan, dan risiko yang menyertai, kualiti individu untuk mendapatkan penghormatan orang lain, ketaatan selaras dengan prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat, kebijaksanaan dalaman membezakan yang betul dari yang salah dan menggalakkan orang lain untuk melakukan perkara yang sama (Sri-Redjeki & Heridiansyah, 2013).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *